Procedure

U kunt zich te allen tijde telefonisch of via e-mail aanmelden bij de praktijk. U kunt zich ook via de website aanmelden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Een afspraak maken is alleen mogelijk na een schriftelijke verwijzing door uw huisarts, specialist of bedrijfsarts. Wanneer de verwijsbrief bij ons binnen is kan er een afspraak gemaakt worden. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen.

 

Indien de praktijk kan voorzien in een adequate behandeling, wordt er in principe na het eerste gesprek of tweede gesprek een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt een beschrijving gegeven van: de klachten, de hulpvraag, de doelen en de behandelmethodiek.

 

Bij de afronding van de behandeling vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt u gevraagd een evaluatie- en beoordelingsformulier in te vullen. Met uw toestemming wordt de verwijzer (meestal de huisarts) op de hoogte gebracht van het afsluiten van de gesprekken.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op