Werkwijze

Onze psychologen werken praktisch, doeltreffend, cliëntgericht en oplossingsgericht. We maken gebruik van diverse methodieken. Doel hiervan is: in samenwerking met u werken aan vermindering, opheffen van de klachten en of kunnen omgaan met de klachten.

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij altijd streven naar een optimale samenwerking met de cliënt, maar ook met de fysiotherapeut, de huisarts, poh-ggz, de specialistische ggz en de arbo arts.

 

Keurmerk Basis GGZ

 

Wij dragen het keurmerk Basis GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit van generalistische kortdurende GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties en het continu verbeteren van de hulpverlening.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als een moment om onze dienstverlening te evalueren.

 

Kwaliteitsstatuut

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Indien u inzage wenst in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar, kunt u dit aanvragen bij de praktijk.

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen(NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

 

E-health

 

Wat is e-health?

E-health ondersteunt en verbetert jouw gezondheid met behulp van technologie. Met e-health bepaal je zelf waar en wanneer je aan jouw gezondheid/kwaliteit van leven of behandeling werkt. Het zijn digitale middelen die je kunnen helpen, precies op de manier en op het moment dat jij er behoefte aan hebt.

 

Wij bieden aanvullend op de gesprekstherapie ook online zelfhulpprogramma’s van MyMindSpace(een beveiligd online platform) aan. Deze online zelfhulp (E-Health) kun je via de computer of smart phone op ieder moment raadplegen voor informatie, oefeningen, reflectieopdrachten en tips voor jouw herstel.  Je kunt op een gemakkelijke manier jouw omgeving betrekken bij de behandeling, zoals partner, familie of vrienden. Zij krijgen ook handvatten hoe om te gaan met jouw situatie. Het gebruikmaken van e-health modules is bewezen effectief gebleken in het verminderen van jouw klachten.

 

Binnen MyMindSpace kun je naast het volgen de E-health modules:
* informatie modules doornemen
* een dagboek bijhouden
* een stemmingsmeter bijhouden
* chatten met je behandelaren
* beveiligd berichten verzenden

E-Health in combinatie met gesprekstherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

 

E-Health modules o.a.:

* Mindfulness
* Slaap lekker
* Eerste hulp bij burn-out
* Goed gestemd
* Angst voorbij
* Stressloos
* Aan de slag met SOLK
* Omgaan met verlies
* Energieker zonder gepieker
* Time to ACT
* Zeker zekerder
* Leefstijl
* Lichter leven
* Paniek
* Lichter leven

 

Meten is weten: behandeleffect

 

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling(in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.

Meer informatie? Neem contact met ons op