Hulpaanbod

We bieden hulp aan volwassenen voor o.a. de volgende problemen:

  • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie, angsten, fobieën en paniekaanvallen);
  • depressie (licht tot matig);
  • fobieën (extreme angst voor iets of iemand);
  • paniekaanvallen;
  • a-specifieke angstklachten;
  • (psycho)somatische klachten zoals pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten.

 

Informatie over het hulpaanbod kunt u vinden thuisarts.nl en op ggzstandaarden.nl

 

Exclusiecriteria

In sommige gevallen kan het voorkomen dat Psychologenpraktijk Buitenpost niet de juiste zorg kan bieden. Bijvoorbeeld wanneer de zorgvraag te zwaar of te complex is.

 

Kortdurende behandeling

Bij psychologische hulp binnen de basis-ggz gaat het om kortdurende  behandeling van psychische klachten. Een kortdurende behandeling wil zeggen dat de behandeling een kortdurend karakter heeft van maximaal 750 minuten/ongeveer 12 sessies.

 

Behandelinterventies

 

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie bekijken we hoe uw gedachten (cognities) en gedrag uw klachten in stand kunnen houden. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en de betreffende gedachten nemen de psychische klachten af. Deze therapie kan zowel bij angst- als bij somberheidsklachten worden ingezet. Samen bekijken we wat het beste bij u past.

Acceptatie- en commitmenttherapie (ACT)

Deze vorm van therapie helpt je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Vaak willen we namelijk van onze gedachten af en proberen ze dan te controleren. Met ACT leer je er op een andere manier mee om te gaan, namelijk op een meer vriendelijke manier. ACT haalt je uit die gedachtenspiraal en brengt je weer terug in het hier en nu(bron psynet.nl).

Positieve psychologie

Bij positieve psychologie richt je je aandacht op jouw sterke kanten. Je kijkt naar hoe je je wilt voelen, hoe je wilt denken en wat jouw doelen zijn. Samen met een psycholoog onderzoek je welke sterke eigenschappen je bezit en hoe jij je doelen kan bereiken. Tijdens deze behandelvorm ga je aan de slag met onderwerpen zoals optimisme, hoop, eigen effectiviteit (het geloof in wat jij kan), gevoel van eigenwaarde, veerkracht, betrokkenheid en competentie. Met positieve psychologie werk je aan het vergroten van je draagkracht en dat heeft een positieve invloed op jouw gehele welzijn(bron psyned.nl).

Trauma verwerkingstherapie (EMDR)

Voor de behandeling van ingrijpende/traumatische ervaringen is de praktijkhoudster bevoegd om EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) toe te passen. Meer informatie kunt u vinden op www.EMDR.nl.

Ehealth mogelijk in combinatie met face to face gesprekken

Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van MyMindspace (MMS). Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij u en uw doelen. Heeft u zelf apps of informatie gevonden? Leg het gerust voor aan uw behandelaar – we kijken dan samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen uw behandeling.

Meer informatie? Neem contact met ons op