Klachten

Wanneer u klachten heeft over uw behandeling/begeleiding raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk met uw behandelend psycholoog te bespreken.

Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. Dit gaat via een klachtenformulier die u kunt opvragen in onze praktijk.

Meer informatie? Neem contact met ons op