Kosten

Kosten

Vergoeding voor Basis GGZ Volwassenen

Als u voor vergoeding van de therapie in aanmerking wilt komen, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. De behandeling wordt dan in de basisverzekering vergoed. Psychologenpraktijk Buitenpost heeft contracten met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Achmea, ASR, CZ, DSW, ENO, Eucare, Menzis, ONVZ, VGZ en Zorg en Zekerheid.

 

De bekostiging van de ggz

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe uw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

 

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel.

In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties(consulten, zoals onderzoek en behandeling).

 

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties hebben plaatsgevonden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgpres­taties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022(eigen risico 2022 bedraagt €385,-. U kunt hierover navraag doen bij uw zorgverzekeraar) .

 

Zorgvraagtypering

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag/zorgvraag behoefte. Uw zorgverlener kan die gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Zij gebruikt hiervoor onder andere een vragenlijst (HoNOS+). Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

 

Onverzekerde zorg (OVP) en coaching

Behandeling van onverzekerde zorg (OVP) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen. U krijgt dan een factuur van ons. In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekering dit. Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie. U heeft voor de niet vergoede zorg geen verwijzing van uw huisarts nodig

 

Bij afwezigheid zonder tijdige (24 uur van te voren) berichtgeving wordt de helft van het OVP (Onverzekerde zorg) tarief in rekening gebracht (no-show). Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar.

 

Tarieven:

  • Onverzekerde zorg gesprek 60 minuten € 156,44
  • Bij no-show € 78,22

 

Meer informatie over vergoedingen vindt in de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit. (zie www.nza.nl).

Meer informatie? Neem contact met ons op