Medewerkers

Griet de Haan

 

Ik ben Griet de Haan en oprichtster van de psychologenpraktijk Buitenpost. Ik ben orthopedagoog en sta geregistreerd als GZ Psycholoog in het BIG-register. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van het NIP(Nederlands instituut voor psychologen) en bij de Vereniging EMDR Nederland. Ik werk volgens de beroepscode voor psychologen, de belangrijkste punten uit de beroepscodes vindt u hier.

 

Registraties en scholing:

BIG geregistreerd gezondheidspsycholoog: BIGnr: 19063643325

Keurmerk Basis GGZ 2022 (KIBG)

Certificaat kwaliteitsvisitatie NIP 2021

EMDR basiscursus en vervolgcursussen

Diverse werkgerelateerde cursussen: o.a. chronische pijn, acceptatie en commitmenttherapie, positieve psychologie en schemagerichte therapie

 

Op verzoek van de cliënt kan er tijdens de gesprekken Fries worden gesproken.

 

Jessica Wester

 

Mijn naam is Jessica Wester en ik werk sinds 2008 als psycholoog en sinds 2015 als gezondheidszorgpsycholoog. U kunt bij mij terecht met allerlei problematiek, bijvoorbeeld depressie, angsten en paniek, rouw, posttraumatische stressstoornis en psychische klachten voortkomend uit lichamelijke problematiek. Naast mijn werkzaamheden bij psychologenpraktijk Buitenpost ben ik werkzaam in een woonzorg- en revalidatiecentrum in Groningen. Ik heb daardoor veel kennis van aandoeningen die veelal voorkomen op oudere leeftijd zoals dementie, Parkinson en herseninfarcten/hersenbloedingen, psychische klachten bij ouderen en levensfaseproblematiek.

Behandeltechnieken die ik gebruik komen veelal uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT) en eye movement desensitization and reprocessing (EMDR). Ik volg regelmatig cursussen of congressen om mijn kennis en behandelvaardigheden te vergroten en actueel te houden. In mijn behandeling streef ik naar oprechte aandacht voor u als mens. Naast werken aan wat u graag anders zou willen, kijk ik ook met u naar wat al goed gaat en welke kwaliteiten u bezit.

 

Registraties en scholing:

BIG geregistreerd gezondheidspsycholoog: BIGnr: 49920542725

Parkinson zorgverlener, zie parkinsonzorgzoeker.nl

Lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

EMDR basiscurcus (Psy-zo Onderwijs)

ACT basiscursus (Psy-zo Onderwijs)

 

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Indien u inzage wenst in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar, kunt u dit aanvragen bij de praktijk.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op