Scholen

Het hulpaanbod voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs is gericht op:

• Advisering aan leerkrachten.
• Groepsbehandeling aan leerkrachten en leerlingen. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden. Te denken valt aan een klassikale groepsbehandeling, een groepsbehandeling in een klein groepje of een combinatie daarvan.
• Diagnostisch onderzoek (onder andere de WISC).
• Het eerder genoemde individuele hulpaanbod voor leerlingen.

Meer informatie? Neem contact met ons op