Procedure

U kunt zich te allen tijde telefonisch aanmelden bij de praktijk. U kunt zich ook via de website aanmelden. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Voor het aanmelden heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Tijdens deze eerste aanmelding worden de door u ervaren problemen kort besproken.

 

Tijdens de aanmelding wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In het intakegesprek wordt de reden van aanmelding, de klacht(en) en de hulpvraag geïnventariseerd.

 

Indien de praktijk kan voorzien in een adequate behandeling, wordt er in principe na het eerste gesprek of tweede gesprek een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan wordt een beschrijving van de problematiek, een mogelijke verklaring voor de problematiek en een voorstel tot een plan van aanpak gedaan.

 

Na beëindiging van de behandeling stelt de psycholoog de verwijzer (meestal de huisarts) met uw toestemming schriftelijk op de hoogte van het afsluiten van de gesprekken.

 

Bij de afronding van de behandeling vindt er een evaluatiegesprek plaats en wordt u gevraagd een evaluatie- en beoordelingsformulier in te vullen. Met uw toestemming wordt de verwijzer (meestal de huisarts) op de hoogte gebracht van het afsluiten van de gesprekken.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op