Kosten

Kosten

Vergoeding voor Basis GGZ Volwassenen

Als u voor vergoeding van de therapie in aanmerking wilt komen, dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. De behandeling wordt dan in de basisverzekering vergoed. Psychologenpraktijk Buitenpost heeft contracten met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van CZ, Delta Lloyd en OHRA, Zilverenkruis Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar, DSW Zorgverzekeraar, Menzis, VGZ Zorgverzekering en Multizorg VRZ

 

De behandeling wordt na afloop als één geheel, een zorgproduct, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht volgens de met de verzekeraar overeengekomen tarieven. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico (eigen risico 2020 bedraagt €385,-) wordt belast.

 

Toelichting Zorgproducten

Er zijn vier zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Elk product staat voor een aantal behandelminuten en omvat directe tijd (gesprekken met u, telefonischconsult, emailconsult) en indirecte tijd (bijv. overleg met de huisarts, dossiervorming, tekstverwerking e.d.). Een begeleidingstraject kan bestaan uit maximaal 5 tot 11 gesprekken.

 

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft maximum tarieven vastgesteld.

 

Als bij de intake blijkt dat er geen sprake is van een probleem dat onder de Basis GGZ valt, dan wordt de intaketijd als transitieproduct bij de verzekeraar gedeclareerd.

 

Onverzekerde zorg (OVP) en coaching

Behandeling van onverzekerde zorg (OVP), zoals bijvoorbeeld bij werk- en relatieproblemen, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en dient u zelf te betalen. U krijgt dan een factuur van ons. In enkele gevallen vergoedt uw aanvullende verzekering dit. Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

 

U heeft voor de niet vergoede zorg geen verwijzing van uw huisarts nodig

 

Wanneer de werkgever de behandeling betaalt, dan is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief is dan 108,90 euro (incl. 21%BTW).

 

Er is sprake van no-show als u binnen 24 uur uw afspraak afzegt of niet komt.

 

Tarieven:

  • Onverzekerde zorg gesprek 45 min. € 105,25
  • Bij no-show € 25,00
  • Werkgever (inclusief BTW) € 108,90

 

Aanvullende informatie

Wanneer u in behandeling bent voor verzekerde zorg, dan is er de wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat na afloop van uw behandeling gegevens geanonimiseerd aan de SVR (Stichting Vrijgevestigden Rommen) worden aangeleverd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u een privacyverklaring tekenen. Meer informatie over vergoedingen vindt u op www.invoerbasisggz.nl en www.nza.nl.

 

Behandeling van Jeugd

Psychologenpraktijk Buitenpost heeft een contract Jeugdzorg met alle gemeenten in de provincie Friesland. De hulp die de Psychologenpraktijk Buitenpost aan de jeugd levert wordt in het algemeen voor u betaald.

 

Bij de hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Bij de hulpverlening aan cliënten ouder dan 18 jaar telt de behandeling mee in het eigen risico dat uw zorgverzekeraar bij u in rekening brengt. Een begeleidingstraject kan bestaan uit maximaal 5 tot 11 gesprekken.

 

Diagnostiek

Naast behandeling vindt er op verzoek van de cliënt of ouders van de cliënt ook specifiek onderzoek plaats in onze praktijk. We doen onderzoek naar intelligentie en bieden een meer breed persoonlijkheidsonderzoek als de problemen van een kind daarom vragen.

Meer informatie? Neem contact met ons op