Organisatie

Psychologenpraktijk Buitenpost biedt kortdurende individuele behandelingen, hulp bij gezins- en opvoedingsproblemen, gedrags- en ontwikkelingsproblemen en psychologisch onderzoek.

Naast de psychologische hulp voor volwassenen hebben wij specifieke expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen/jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, angst- en sociale problemen. Dit zowel in de thuis- als in de schoolsituatie.

Onze psychologen en orthopedagogen werken praktisch, oplossingsgericht en in samenwerking met de huisarts en andere verwijzers. Er wordt met behulp van diverse methodieken (waaronder cognitieve gedragstherapie) gewerkt aan het verminderen dan wel opheffen van de klachten.

Meer informatie? Neem contact met ons op