Welkom bij Psychologenpraktijk Buitenpost

Wij richten ons zowel op onderzoek en behandeling van kinderen/ jongeren als op hulp aan volwassenen.

Belangrijke mededelingen

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op dinsdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en op woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 06-41426637. Op de andere werkdagen kunt u bellen met 06-37331250. Bij geen gehoor kunt u eventueel een boodschap inspreken. Wij bellen u dan z.s.m. terug.

 

Mailen kan ook: g.g.de.haan@hetnet.nl

Bij nood of afwezigheid

In geval van nood en bij afwezigheid (o.a. vakantie) van de hulpverlener wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts of Dokterswacht Friesland, telefoonnummer 0900 112 7 112. Zij kunnen contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Deze dienst is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar voor professionals.

Aanmelden nieuwe cliënten

Per 1 maart 2019 nemen wij geen nieuwe cliënten meer aan voor de gecontracteerde jeugdhulpverlening. Voor niet gecontracteerde jeugdhulpverlening (zorg niet vergoed door de gemeente) is er een wachtlijst van 8 weken.

 

Er is een wachtlijst voor volwassenen van 8 weken.

Informatie

We begeleiden kinderen/jongeren met onder andere de volgende problemen:

 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie en angsten);
 • aanpassings- en verwerkingsproblemen (bijvoorbeeld rouw en echtscheiding van ouders);
 • ticstoornissen;
 • ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen en oppositioneel opstandige gedragsstoornis);
 • gedragsproblemen;
 • ontwikkelingsproblematiek;
 • angstproblematiek.

We bieden hulp aan volwassenen voor o.a. de volgende problemen:

 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie, angsten, fobieën en paniekaanvallen);
 • depressie (licht tot matig);
 • fobieën (extreme angst voor iets of iemand);
 • paniekaanvallen;
 • a-specifieke angstklachten;
 • (psycho)somatische klachten zoals pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten.

Kosten

De psychologen in de praktijk hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de individuele behandeling van minimaal vijf tot maximaal twaalf gesprekken voor een groot gedeelte wordt vergoed. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie ten aanzien van de mogelijkheden voor vergoeding en de eigen bijdrage die zorgverzekeraars vragen per kalenderjaar. Zie ook het kopje ‘kosten’.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op