Welkom bij Psychologenpraktijk Buitenpost

Wij richten ons zowel op onderzoek en behandeling van kinderen/ jongeren als op hulp aan volwassenen.

Belangrijke mededelingen

Bereikbaarheid

In verband met de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, worden afspraken op de praktijk tot nader orde omgezet in telefonische afspraken of videobellen tenzij dit onmogelijk of onwenselijk is.

 

Er zal de komende dagen telefonisch met u gecommuniceerd worden over de geplande afspraak. Kunnen wij u niet bereiken dan sturen wij u via de beveiligde email omgeving (My Mind Space) een bericht.

 

In gezamenlijk overleg tussen u en de psycholoog zal er besproken worden hoe uw behandeling verder gaat en wat daarvoor nodig is.

 

Wij wensen u een goede gezondheid toe en hopelijk tot snel.

 

De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer  06-37331250. Bij geen gehoor kunt u eventueel een boodschap inspreken. Wij bellen u dan z.s.m. terug. Mailen kan ook: g.g.de.haan@hetnet.nl.

Bij nood of afwezigheid

In geval van nood en bij afwezigheid (o.a. vakantie) van de hulpverlener wordt u geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts of Dokterswacht Friesland, telefoonnummer 0900 112 7 112. Zij kunnen contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Friesland Spoed. Deze dienst is zeven dagen in de week, 24 uur per dag bereikbaar voor professionals.

Aanmelden nieuwe cliënten

Per 1 maart 2019 nemen wij geen nieuwe cliënten meer aan voor de gecontracteerde jeugdhulpverlening. Voor niet gecontracteerde jeugdhulpverlening (zorg niet vergoed door de gemeente) is er een wachtlijst van 8 weken.

 

Er is een wachtlijst voor volwassenen van 8 weken.

Informatie

We begeleiden kinderen/jongeren met onder andere de volgende problemen:

 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie en angsten);
 • aanpassings- en verwerkingsproblemen (bijvoorbeeld rouw en echtscheiding van ouders);
 • ticstoornissen;
 • ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld AD(H)D, aan autisme verwante stoornissen en oppositioneel opstandige gedragsstoornis);
 • gedragsproblemen;
 • ontwikkelingsproblematiek;
 • angstproblematiek.

We bieden hulp aan volwassenen voor o.a. de volgende problemen:

 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld depressie, angsten, fobieën en paniekaanvallen);
 • depressie (licht tot matig);
 • fobieën (extreme angst voor iets of iemand);
 • paniekaanvallen;
 • a-specifieke angstklachten;
 • (psycho)somatische klachten zoals pijnklachten, hyperventilatie, spanningsklachten.

Kosten

De psychologen in de praktijk hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat de individuele behandeling van minimaal vijf tot maximaal twaalf gesprekken voor een groot gedeelte wordt vergoed. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie ten aanzien van de mogelijkheden voor vergoeding en de eigen bijdrage die zorgverzekeraars vragen per kalenderjaar. Zie ook het kopje ‘kosten’.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op