Stop-denk-doe groepsbehandeling

De stop-denk-doe groepsbehandeling is bedoeld voor kinderen die problemen hebben door druk, impulsief en/of opstandig gedrag. Daarnaast hebben deze kinderen vaak moeite om zich te concentreren. In de groepsbehandeling wordt de kinderen geleerd om meer na te denken bij wat ze doen. Daarnaast zullen nog een aantal vaardigheden aan de orde komen.

De stop-denk-doe groepsbehandeling wordt gegeven aan de hand van het draaiboek van de kindertraining ‘Samen met Joep Loep Speuren naar Sporen’ (Eenhorn, 1998).

De groepsbehandeling heeft tot doel kinderen de volgende vaardigheden te leren:

 • leren aandacht te richten;
 • leren ontspannen;
 • leren regels ontdekken;
 • leren denken in denkstappen;
 • sociale vaardigheden leren;
 • leren inleven in een ander;
 • leren kijken naar wat je doet en wat het gevolg daarvan is.

De volgende vijf denkstappen voor het oefenen met nadenken staan centraal in de training:

 • Stop: Wat gebeurt er?
 • Denk: Wat zou ik nu allemaal kunnen doen?
 • Kies: Wat kan ik het beste doen?
 • Doe: Doe wat je gekozen hebt.
 • Keur: Was dit een handige oplossing of had je het toch beter op een andere manier kunnen aanpakken?

Aan de hand van verschillende problemen wordt er gericht geoefend met het doorlopen van de vijf denkstappen. Problemen die kinderen zelf ervaren worden ook aan de hand van deze denkstappen besproken.

De stop-denk-doe groepsbehandeling werkt met een beloningssysteem. Wanneer de kinderen zich aan de regels houden en hun huiswerk maken kunnen ze punten verdienen. Deze punten kunnen dan ingeruild worden voor een beloning. Zo worden de kinderen extra gemotiveerd om het gewenste gedrag te vertonen.

De stop-denk-doe groepsbehandeling bestaat uit tien bijeenkomsten. Deze training wordt echter alleen gegeven in combinatie met een mediatietherapie voor de ouders.